Welkom bij Solidez Participatiecentrum 

Stadsatelier - Ons Huis

Harnjesweg 84 - 6706 AV Wageningen tel: 0317 4133770317 413377  |  email: stadsatelier@solidez.nl  | bezoek ons op

Kijk hier voor het programmaboekje van het nieuwe seizoen....


Het Participatiecentrum Stadsatelier-Ons Huis van Welzijnsstichting Solidez is een werkplaats, een ontmoetingsplek en een creativiteitscentrum voor alle inwoners van Wageningen. Het is Huis van de Wijk voor het gebied Wageningen-Oost voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning van alle inwoners in dit gebied. (zie 'activiteiten' en 'agenda').

De doelstelling van het Stadsatelier is om samen met inwoners van Wageningen vorm en inhoud te geven aan maatschappelijke en economische participatie. Wilt u actief zijn, meedoen, en uw talenten ontwikkelen en benutten, dan biedt het Stadsatelier u de mogelijkheid dit op een creatieve manier te doen. Ook  ontplooien we samen met anderen initiatieven die ten goede komen aan de buurt, de wijk of de stad. (zie 'doelstellingen')

 
 
Het Stadsatelier is een sociale onderneming, waar vrouwen en mannen, jongeren en ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt individueel en dmv groepsactiviteiten, dagbesteding of werkervaringsplaatsen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen in de ateliers. Het Stadsatelier werkt  samen met sociale zaken van de gemeente, de UWV, re-integratiebedrijven en zorginstellingen. (zie 'trajecten') 

 

 

 

Copyright ©2017 stadsatelier